خرید کارگاه جاده مخصوص کرج

خرید کارگاه جاده مخصوص کرج

کد ملک :۳۸۶۵۸

مساحت کل : ۲۰۰/ مساحت سالن: ۷۰/مساحت دفتری: ۶/سرایداری:ندرد

برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد ۲خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تلفن:09202020444

۸۵ متر پایان کار صنعتی
قیمت کل :قیمت کارشناسی
فروش کارگاه جاده مخصوص کرج ، فروش کارگاه جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید کارگاه شهید لشگری خرید فروش کارگاه جاده مخصوص کرج,خریدفروش کارگاه مخصوص,فروش کارگاه شهید لشگری,فروش کارگاه جاده مخصوص کرج