ارومیه، نزدیک فرودگاه ارومیه 1,450,000,000 تومان

نوع ملکصنعتی
متراژ7,800
قیمت هر متر186,000

7800مترزمین.وسالنهای تولید قارچ دکمه ای باامکانات.
برق سه فاز کشاورزی. چاه نیمه عمیق مجوزدار
باغچه الوان. ساختمان مسکونی.
مجوزساخت2000متر ساختمان.
امکان دریافت وام دولتی برای ادامه طرح
.قابل معاوضه با آپارتمان.
09104411347تلگرام 093820992632تلفن
آدرس کنار فرودگاه ارومیه.شماره تماس: ۰۹۳۸۲۹۹۲۶۳۲