خرید کارخانه 930متر عباس آباد

کدفایل:42008

مساحت کل:1800متر مساحت سوله:930متر برق:120آمپر جواز:صنایع غذایی

سند:شخصی

قیمت کل:3/900/000/000میلیارد نومان

مشاور شما آقای گنجی شماره تماس:09190784486