خرید کارخانه چرم شهر

خرید کارخانه چرم شهراملاک صنعتی فتح

خرید کارخانه چرم شهر

کد ملک :۳۷۹۵۴

مساحت کل :۵۶۰۰ / مساحت سالن: ۳۲۴۰/مساحت دفتری:۳۶۰ /سرایداری:۶۰

برق :  دارد۲۰۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

با ماشین آلات ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت کل :۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید کارخانه چرم شهر ,فروش کارخانه ,خرید کارخانه چرم شهر,فروش کارخانهچرم شهر,خرید کارخانه چرم شهر