خرید کارخانه ورامین

فروش سالن سولهخرید کارخانه ورامین

کد ملک :۳۸۷۱۵

مساحت کل :۱۱۰۰۰ / مساحت سالن: دارد/مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد

برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تلفن:09202020444

قیمت کل :۳/۵۰۰ میلیارد
خریدکارخانه ورامین ,خریدچرم شهر,خرید سوله و کارخانه ورامین,خرید چرم شهر,سالن ورامین,سوله چرم شهر ورامین,کارخانه خرید و فروش سالن وسوله,