خرید کارخانه مخصوص کرج

خرید کارخانه مخصوص کرج

کد ملک :۳۹۱۷۵

مساحت کل :۲۰۶۷ / مساحت سالن:۱۴۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  داردصنعتی      /   تلفن :  دارد     / گاز:  داردصنعتی  /   آب :   دارد

معاوضه با ملک
قیمت کل :۲/۵۰۰میلیون

تلفن تماس: 09202020444

خریدکارخانه,خرید ,خرید کارخانه,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,خرید کارخانه جاده مخصوص,خرید کارخانه جاده مخصوص ,کارخانه شهید لشکری,کارخانه جاده مخصوص کرج,کارخانه جاده مخصوص کرج