خرید کارخانه قم

خرید کارخانه قم

کد ملک :۳۸۹۶۷

مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن:دارد /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۳/۷۵۰ میلیارد
خریدکارخانه قم ,خریدقم,خرید سوله و کارخانه قم,خرید کارخانه قم,سالن قم,سوله و کارخانه قم,کارخانه قم,کارخانه سالن وسوله قم,