خرید کارخانه صنعتی پایتخت

خرید کارخانه صنعتی پایتخت

کد ملک :۳۹۰۵۰

مساحت کل :۵۰۰/ مساحت سالن:۲۲۰ /مساحت دفتری:۱۵ /سرایداری:۹

برق :  دارد۲فاز +۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد۲خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تلفن:09202020444

دارای پروانه بهره برداری
قیمت کل :۱۹۹میلیون
خریدکارخانه شهرک صنعتی پایتخت ,خریدشهرک صنعتی,خرید سوله و کارخانه شهرک صنعتی پایتخت,خرید پایتخت,سالن شهرک صنعتی,سوله شهرک صنعتی پایتخت,کارخانه خرید و فروش شهرک صنعتی پایتخت