خرید کارخانه صباشهر

خرید کارخانه صباشهر

کد ملک :۳۹۲۷۹

مساحت کل :۹۰۰۰ / مساحت سالن:۲۰۵۲ /مساحت دفتری:۱۵۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

۲۷۲ متر تجاری
قیمت کل :۱۳/۵۰۰میلیارد تومان
خرید کارخانه,خرید کارخانه، خرید کارخانه,خرید کارخانه کرج ,خرید کارخانه صبا شهر,خرید کارخانه، جاده,خرید کارخانه، صبا شهر,خرید کارخانه صبا شهر کرج، خرید کارخانه مدرن صبا شهر کرج