خرید کارخانه شهریار

www.hisanat.comخرید کارخانه شهریار

کد ملک :۳۹۱۰۹

مساحت کل :۲۲۰۰ / مساحت سالن:۱۱۰۰ /مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد

برق :  دارد:۱۰۰امپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

سایت کارخانهTISS
قیمت کل :۳/۵۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

فروش کارخانه شهریار ، فروش کارخانه,خریدکارخانه ،خرید سوله,خریدکارخانه ,خرید فروش کارخانه شهریار,خریدفروش کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار، فروش کارخانه شهریار