خرید کارخانه شهرک عباس آباد

خرید کارخانه شهرک عباس آباد

کد ملک :۳۷۹۴۸

مساحت کل : ۴۵۰۰/ مساحت سالن:۱۰۰ /مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری:

برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید کارخانه عباس آباد ,خرید کارخانه عباس آباد,خرید کارخانه عباس آباد,خرید کارخانه عباس آباد,سالن عباس آباد,سوله عباس آباد,خرید کارخانه عباس آباد,خرید کارخانه,