خرید کارخانه شهرک صنعتی پرند

خرید کارخانه شهرک صنعتی پرند

کد ملک :۳۸۹۳۸

مساحت کل :۲۵۰۰ / مساحت سالن: ۵۷۰/مساحت دفتری:دارد /سرایداری:

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

همراه با ماشین آلات
قیمت کل :۱/۳۵۰ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

خریدکارخانه شهرک صنعتی پرند ,خریدشهرک صنعتی پرند,خرید سوله و کارخانه شهرک صنعتی پرند,خرید شهرک صنعتی پرند آباد,کارخانه  شهرک صنعتی پرند