خرید کارخانه در شمس آباد 2330 متر

خرید کارخانه در شمس آباد 2330 متر

کد ملک :۳۹۱۸۶

مساحت کل :۲۳۳۰ / مساحت سالن: ۹۴۸/مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:۲۰۰   / نگهبانی: ۱۰۰

برق :  دارد۳۶۰آمپر      /   تلفن :  دارد۳خط     / گاز:  دارد۲پوند  /   آب :   داردشهرک

معاوضه با ملک در تهران+کارخانه قالب سازی و بلور سازی
قیمت کل :۱/۴۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید سالن سوله کارخانه,خرید کارخانه,خریدکارخانه,خرید شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی شمس  آباد,کارخانه شهرک صنعتی شمس  آباد,کارخانه شهرک صنعتی شمس  آباد,کارخانه شهرک صنعتی شمس  آباد