خرید کارخانه شمس آباد

خرید کارخانه شمس آباد

کد ملک :۳۹۰۱۱

مساحت کل :۳۵۰۰ / مساحت سالن:۱۶۰۰ /مساحت دفتری:۱۴۰ /سرایداری:دارد

برق: دارد  ۴۰۰ آمپر  /تلفن :  دارد   /گاز: دارد  /آب : دارد

میلگرد سازی
قیمت کل :۳/۲۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خریدکارخانه شمس آباد ,خریدشمس آباد,خرید سوله و کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد,خرید کارخانه,کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد