خرید کارخانه رباط کریم

خرید کارخانه رباط کریم

کد ملک :۳۸۹۱۱

مساحت کل :۴۵۰۰ / مساحت سالن:۲۰۰۰ /مساحت دفتری:۱۵۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۲۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۳/۲۰۰ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

فروش کارخانه رباط کریم ، فروش کارخانه ,خرید کارخانه ، خرید کارخانه رباط کریم,خرید فروش کارخانه رباط کریم,خریدفروش کارخانه رباط کریم ,فروش کارخانه رباط کریم,فروش کارخانه رباط کریم