خرید کارخانه رباط کریم

خرید کارخانه رباط کریم

کد ملک :۳۹۰۷۴

مساحت کل : ۱۱۰۰/ مساحت سالن:۴۸۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد۸خط     / گاز:  دارد۹۰G  /   آب :   دارد

با دستگاه فروخته میشود.و ملک آزمایشگاه هم دارد
قیمت کل :۳/۵۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید کارخانه,خرید سالن,خرید کارخانه,خرید آزادگان رباط کریم,خرید کارخانه آزادگان رباط کریم,,خرید کارخانه آزادگان رباط کریم,خرید کارخانه  رباط کریم ,کارخانه جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,کارخانه جاده رباط کریم,کارخانه آزادگان رباط کریم