خرید کارخانه در صفادشت3000متر

کدفایل:41604/سالن 2400متر/دارای امکانات/سند 6دانگ/

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی