خرید کارخانه در زنجان 3هکتار

کدفایل:41614/ مساحت کل:3هکتار/سالن:3000متر/180کیلو وات برق/ دارای امکانات/سند 6دانگ/دارای اداری/قیمت:6میلیارد تومان/با تجهیزات/شماره تماس:09202020444