خرید کارخانه در خاوران 3000متر

کد فایل: 34905 زمین10000
آب: دارد
سوله: 3000
برق: 800آمپر
گاز: دارد
تعداد خط تلفن: دارد
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی