خرید کارخانه در جاده قدیم خلیج2100متر

کد فایل: 34994
متراژ کل زمین: 2100
برق: 50 آمپر
وضعیت سند: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی