خرید کارخانه خیابان اتحاد

خرید کارخانه خیابان اتحاد

کد ملک :۳۸۶۹۶

مساحت کل :۱۳۹۸ / مساحت سالن: ۶۰۰/مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

پروفیل درب و پنجره
قیمت کل :قیمت کارشناسی
خریدکارخانه تهران خیابان اتحاد ,خریدشرق تهران,خرید سوله و کارخانه اتحاد تهرانپارس,خرید کارخانه تهران خیابان اتحاد,کارخانه شرق کارخانه سالن وسوله خیابان اتحاد,