خرید کارخانه خاوران 700متر

کد فایل: 34821 آب: شهری متراژ سوله: 700 برق: 32آمپروضعیت سند: ندارد