خرید کارخانه جاده مخصوص

کد ملک :۳۹۱۹۴

مساحت کل :۴۳۷۵ / مساحت سالن: ۲۴۵۹ /مساحت دفتری:۱۹۵ /سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

چاه عمیق با مجوز

قیمت کل :۸میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید کارخانه,خرید کارخانه، خرید کارخانه,خرید جاده مخصوص کرج خرید کارخانه جاده مخصوص,خرید کارخانه، جاده مخصوص کرج,خرید کارخانه، جاده مخصوص کرج شهید لشگری,خرید کارخانه جاده مخصوص کرج ,خرید کارخانه جاده مخصوص کرج ,خرید کارخانه جاده مخصوص کرج شهید لشگری