خرید کارخانه جاده مخصوص

خرید کارخانه جاده مخصوص

کد ملک :۳۸۹۸۹

مساحت کل :۱۲۰۰۰ / مساحت سالن:۹۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۱۰میلیارد
خریدکارخانه مخصوص کرج ,خریدشهید لشگری,خرید سوله و کارخانه مخصوص,خرید مخصوص کرج,سالن شهید لشگری,سوله و کارخانه جاده مخصوص کرج و خرید کارخانه مخصوص کرج