خرید کارخانه جاده قدیم

خرید کارخانه جاده قدیم

کد ملک :۳۸۰۵۴

مساحت کل : ۷۷۰/ مساحت سالن:کل /مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری:دارد

برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

۳۰متر حیاط
قیمت کل :متری ۴/۰۰۰ تومان

تلفن تماس: 09202020444

خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,اخرید سالن جاده قدیم کرج,خریدسوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله