خرید کارخانه جاده قدیم

خرید کارخانه جاده قدیم

کد ملک :۳۹۱۷۴

یه ملک مسکونی به متراژ۸۰۰ متر ویلا مانند داخل کارخانه موجود میباشد.

قیمت کل :۱۶میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید کارخانه,خرید کارخانه، خرید کارخانه,خرید جاده قدیم کرج,خرید کارخانه جاده قدیم قم,خرید کارخانه، جاده قدیم,خرید کارخانه، جاده قدیم,خرید کارخانه جاده قدیم کرج,خرید کارخانه جاده قدیم کرج,خرید کارخانه جاده قدیم کرج