خرید کارخانه جاده قدیم

خرید کارخانه جاده قدیم

کد ملک :۳۸۶۹۷

مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۸۵۰ / سند: ۶دانگ

برق :  دارد۱۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۲خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۳/۳۰۰میلیارد

تلفن تماس : 09202020444

اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج