خرید کارخانه بزرگراه آیت الله سعیدی

خرید کارخانه بزرگراه آیت الله سعیدی

کد ملک :۳۸۰۰۶

مساحت کل : ۱۳۰۰۰/ مساحت سالن: ۵/۰۰۰

برق :  دارد۲۰۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد چاه و مخزن آب هوایی

شماره تماس:09202020444

دارای شبکه فاضلاب صنعتی،برق اضطراری،

قیمت کل :کارشناسی
خرید کارخانه ,فروش کارخانه ,خرید کارخانه بزرگراه آیت الله سعیدی,فروش کارخانه بزرگراه آیت الله سعیدی, خرید کارخانه بزرگراه آیت الله سعیدی