خرید کارخانه اسلامشهر

خرید کارخانه اسلامشهر

کد ملک :۳۸۱۸۷

مساحت کل :۷۰۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

بدون دستگاه و تجهیزات قیمت ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت کل :۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید کارخانه ,فروش کارخانه ,خرید کارخانه اسلامشهر,فروش کارخانه اسلامشهر، خریدکارخانه اسلامشهر