خرید کارخانه اسلامشهر

خرید کارخانه اسلامشهر

کد ملک :۳۹۱۳۷

مساحت کل :۸۰۰ / مساحت سالن: مجزا۴۰۰۰ /مساحت دفتری:۲۶۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۴۰۰آمپر ۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

با دستگاه آلات و مجوزات بفروش میرسد.
قیمت کل :۷/۵۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خریدکارخانه جاده ساوه اسلامشهر ، فروش کارخانه ,خرید کارخانه ، خرید کارخانه اسلامشهر,خرید فروش کارخانه اسلامشهر,خریدفروش کارخانه جاده اسلامشهر,فروش کارخانه اسلامشهر,فروش کارخانه اسلامشهر