ارومیه، جاده ال مهدی 700,000,000 تومان

نوع ملکصنعتی
متراژ100
قیمت هر متر7,000,000

فروش واحد تولیدی بسته بندی گیاهن دارویی و دمنوش های گیاهی به قیمت یک میلیارد تومان

شماره تماس: ۰۹۳۷۴۹۲۲۱۷۴