خرید ملک تجاری و اداری شهرک راه آهن

املاک صنعتی فتحخرید ملک تجاری و اداری شهرک راه آهن

کد ملک :۳۹۱۳۸۵

مساحت کل : ۹۱۲

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۱۲میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید ملک اداری شهرک راه آهن ,فروش ملک تجاری ,خرید خرید ملک تجاری و اداری شهرک راه آهن,خرید ملک اداری شهرک راه آهن