خرید ملک تجاری شهرک راه آهن

املاک صنعتی فتح

خرید ملک تجاری شهرک راه آهن

کد ملک :۳۸۶۹۳

قیمت کل :۲۲ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

خریدملک تجاری,خرید و فروش ملک تجاری ,خریدو فروش تجاری تهران شهرک راه آهن,خرید و فروش میدان اتریش,خرید و فروش تجاری میدان راه آهن تهران، خرید و فروش ملک تجاری تهران شهرک راه آهن میدان اتریش