خرید ملک اداری و تجاری اندیشه

املاک صنعتی فتحخرید ملک اداری و تجاری اندیشه

کد ملک :۳۸۰۱۳

مساحت کل : ۳۶۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید تجاری و اداری اندیشه,خرید تجاری اندیشه,,خرید تجاری و اداری،  اندیشه ,خرید تجاری و اداری اندیشه,سالنا ندیشه ,خرید ملک تجاری اندیشه