خرید معدن در جاده خاوران100000متر

کد فایل: 36847 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 100000 ، ، آب: چاه ، برق: 1200آمپر ، ، گاز: دارد ، ، تعداد خط تلفن: دارد ، وضعیت سند: 6دانگ