خرید مسکونی اشرفی اصفهانی

خرید مسکونی اشرفی اصفهانی

کد ملک :۳۸۲۰۳

مساحت کل :۲۵۲۰ / مساحت سالن: ۷۰۰/مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
خرید ملک مسکونی اشرفی اصفهانی ,فروش ملک مسکونی,خرید ملک مسکونی,فروش ملک مسکونی خرید ملک مسکونی اشرفی اصفهانی