خرید مرغداری 10هزار قطعه در سه راه دارلک مهاباد

آذربایجان غربی، مهاباد

نوع ملکدامداری و کشاورزی
متراژ۱۲,۰۰۰

داری سالن 10الی 11هزار قطعه پرورش نسبت به فصل انبار بزرگ.دو دست خانه کارگری و حیاط بزرگ ودارای چاه عمیق و برق صنعتی. ۳ سند ۲دانگ وبه صورت ۲دانگ به نام هم فروخته میشه.
نقد ویا معاوظه با ملک و خانه و …

شماره تماس: ۰۹۱۴۹۴۸۰۳۶۷