خرید صنعتی کشاورزی 115000متر دردشت قزوین

متراژ ۱۱۵,۰۰۰

شامل:خط کامل ذرت خشک کنی باظرفیت20تن درساعت به همراه سوله جانبی باظرفیت6هزارتن
خط کامل خوراک دام وطیور به صورت پلت ساخت ترکیه باظرفیت20تن درساعت و مخازن فلزی اولیه وتولید باظرفیت1100تن
سیلوهای فلزی ذخیره غلات باظرفیت45هزارتن به همراه دستگاههای انتقال دهنده،مخازن صادرات وجک تخلیه کامیونی
6هزارمترسالن مسقف سوله ای به همراه آب وبرق وامکانات جانبی
ساختمانهای اداری-آزمایشگاهی-باسکول ونگهبانی به همراه کلیه امکانات آب-برق-تلفن-گازوتجهیزات ارتباط رادیویی وحفاظتی
زمین مجتمع به مساحت 11/5 هکتار بادیوار کشی کامل به صورت بتنی به ارتفاع 2/7متربه همراه چاه مکانیره آب3 اینچ و برق1 مگاوات و ایستگاه گاز400پوندی
محوطه سازی بتنی وآسفالت همراه درختکاری به مساحت20هزارمترمربع
دوقطعه باغ 2 و 3 هکتاری بالوله کشی کامل آبیاری

شماره تماس: 09202020444