خرید صنعتی در نظرآباد14000متر

کدفایل:41942مساحت کل:14000متر/دارای امکانات/2000متر اداری/70متر نگهبانی/قیمت:22میلیارد تومان/

شماره تماس:09202020444