خرید سوله و سالن کمالشهر کرج

خرید سوله و سالن کمالشهر کرج

کد ملک :۳۷۱۸۷

مساحت کل : ۱۸۰۰/ مساحت سالن:۷۷۸ /مساحت دفتری:۱۲۶ /سرایداری:۱۲

برق :  دارد۵۰آمپر       /   تلفن :  دارد۵ خط     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید کرج کمالشهر,خرید سالنکرج کمالشهر,خرید سولهکرج کمالشهر,خرید سالن سوله کرج کمالشهر ,سالن سولهکرج کمالشهر,سالن جاده کرج کمالشهر,سوله کرج کمالشهر