خرید سوله و سالن فدائیان اسلام

خرید سوله و سالن فدائیان اسلام

کد ملک :۳۷۹۰۷

مساحت کل :۱۰۱۸ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۲۵ /سرایداری:

برق :  دارد ۱۰۰ آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ملک تجاری هم دارد.
قیمت کل :۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره فدائیان اسلام,اجاره سالنفدائیان اسلام,اجاره سوله فدائیان اسلام,اجاره سالن سوله جاده فدائیان اسلام٫سالن فدائیان اسلام