خرید سوله و سالن شهرری

خرید سوله سالن

کد ملک: ۳۹۲۶۲

مساحت کل: ۹۸۰ / مساحت سالن: ۸۲۵ / سند: تک برگ

برق: دارد ۱۰۰ آمپر   /   تلفن: دارد  / گاز:  دارد /   آب: دارد

قیمت کل :۲/۴۰۰ میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید سالن سوله شهرری ,خرید سالن احمد آبادشهرری,خریدسوله شهرری,خرید باقر شهر,سالن شهرری,خرید سالن وسوله,خرید سالن,خریدسوله,خرید سوله شهرری,خرید سالن و سوله باقرشهر