خرید سوله و سالن جاده قدیم

املاک صنعتی فتحخرید سوله و سالن جاده قدیم

کد ملک :۳۸۴۶۱

مساحت کل :۸۷۰۰ / مساحت سالن:۵۴۰۰ /مساحت دفتری:۲۶۰۰

برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :متری ۲میلیون

تلفن تماس : 09202020444

خرید سالن و سوله جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم