خرید سوله و سالن جاده قدیم

خرید سوله و سالن جاده قدیم

کد ملک :۳۹۲۱۹

مساحت کل :۱۱۰۰ / مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۴میلیارد تومان

تلفن تماس: 09202020444

خرید کارخانه,خرید کارخانه، خرید کارخانه,خرید جاده قدیمکرج خرید کارخانه جاده قدیم کرج ,خرید کارخانه، جاده قدیم,خرید کارخانه، جاده قدیم,خرید کارخانه جاده قدیم کرج,خرید کارخانه جاده قدیم کرج,خرید کارخانه جاده قدیم کرج فتح