خرید سوله وسالن مخصوص

خرید سوله وسالن مخصوص

کد ملک :۳۸۰۸۹

مساحت کل : ۱۵۰/ مساحت سالن:۱۳۰

برق : دارد    /   تلفن : دارد     / گاز: دارد /   آب :   دارد     سند: دارد  /

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله