خرید سوله مخصوص کرج

خرید سوله مخصوص کرج

کد ملک :۳۸۶۵۶

مساحت کل :۴۸۰ / مساحت سالن: ۲۲۰/مساحت دفتری:۸۹ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۱/۹۰۰ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده