خرید سوله شهرک صنعتی نصیر آباد

logo3

خرید سوله شهرک صنعتی نصیر آباد

مساحت کل: ۴۵۰۰ متر مربع

مساحت سالن: ۱۶۰۰ متر مربع

نوع کاربری: صنعتی          پایان کار: دارد         آب:دارد       برق:۴۰۰ آمپر        تلفن: دارد           گاز: دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت فروش:

20 شهریور 1395 13:27