خرید سوله سالن شهریار

خرید سوله سالن شهریار

کد ملک :۳۸۶۱۸

مساحت کل :۲۷۰۰۰ / مساحت سالن:۳۰۰۰ /مساحت دفتری:۵۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۲۷میلیارد
خریدسالن سوله،خرید سالن,خرید سوله,اجاره شهریار,خریدسالن شهریارخرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خریدسالن وسوله شهریار