خرید سوله رباط کریم

خرید سوله رباط کریم

مساحت کل: ۵۰۰۰ متر 

مساحت سوله:۱۲۰۰ متر

آب:دارد      برق: دارد            تلفن: دارد              گاز: صنعتی

سند: ۶ دانگ

اداری:۱۲۰ متر                        ارتفاع سالن: ۴ متر

قیمت: ۱/۴۰۰ میلیارد تومان

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

 شماره تماس:09202020444

خرید سوله,خرید سوله رباط کریم ,خرید سالن رباط کریم,خرید سالن سوله رباط کریم