خرید سوله در یافت آباد500متر

کدفایل:10793

متراژ:۵۰۰

ارتفاع ۶متر و صنعتی

شماره تماس:09202020444